Místa

krásná, tajemná i zapomenutá,
která neztrácí svého Genia Loci.

Místa Zajímavosti

Praha 1- známá i neznámá

Panorama Hradu


Praha 1 je rozhodně kouzelné a magické místo, ale ne neznámé. Naše pozornost směřuje k místům veřejnosti méně známým a přehlíženým, proto si dovolíme Prahu 1 tak trochu obejít. Obejít myšleno obrazně, i když pokud ji obejdeme doslovně, právě tady najdeme mnoho záhad a nejedno překvapení. Nejúžasnější místo v centru Prahy s naprosto mimořádnou atmosférou je podle nás Karlův most, a tak alespoň pár zajímavostí, které možná všichni neznají. 

večer na mostě Překvapením pro mnohé může být například i informace o založení Karlova mostu. Ne každý ví, že pro položení základního kamene Karlova mostu bylo zvoleno datum významné astrologicky i z hlediska číselné mystiky. Okamžik založení je neopakovatelný a výjímečný tím, že jej lze zapsat řadou vzestupných a sestupných lichých (tedy šťasných) číslic: 1, 3, 5, 7, 9, 7, 5, 3, 1 (tj. roku 1357, 9.7. v 5 hodin a 31 minut). Když číslice sestavíte do tzv. numerologické pyramidy, tak číslice 9 na vrcholu symbolizuje dokonalost a je rovněž číslem početí a tvoření. Součet všech čísel pyramidy je 41. Sečtemeli číslice 4 a 1 vyjde nám číslo 5, které z astrologického hlediska vyjadřuje symboliku planety Jupiter, která je vládcem bohů. Astrologicky šlo zcela určitě o významný okamžik, protože všechny známé planety byly nad obzorem, Slunce, Merkur a Saturn se nacházely ve společné konjunkci, a tak byl nepříznivý vliv Saturnu zrušen. V ascendentu, tedy v místě na ekliptice, které právě vycházelo, se nacházelo znamení lva, který je nejen naším heraldickým symbolem, ale také astrologickým vládcem Čech.

Pro stavbu mostu si Karel IV. vybral vynikajícího stavitele Petra Parléře, ve francouzštině znamená Pierre Parler ? ?hovořící kámen? a jeho dílo by skutečně za staletí své existence mohlo vyprávět bezpočet příběhů. K těm smutným patří příběh lékaře který nedokázal Janu Lucemburskému vrátit zrak a byl zato svržen do Vltavy, Václav IV. dal do řeky hodit zmučené tělo Jana z Nepomuku a mostecká věž by mohla vyprávět o sťatých hlavách českých pánů popravených v roce 1621, které ji zdobily celých 10 let.

Karlův most Staroměstská mostecká věž ? brána kterou král vstupoval na most při své korunovační cestě je z astrologického hlediska rozčleněna do 4 horizontálních sfér. Jedná se o sféru pozemskou, lunární, sluneční a hvězdnou, kterým odpovídají 4 základní živly ( země, voda, vzduch, oheň ). Lunární sféra je vyzdobena 28 kraby-ozdobnými prvky, které pravděpodobně symbolizují 28 dnů lunárního měsíce a erby zemí, jenž tvořily součásti Českého království v letech 1373?1377 . Sluneční sféře dominují sochy panovníků Karla IV.a Václava IV. Jsou vyobrazeni ve smyslu tradice božských králů a knězů a centru sluneční sféry dominuje socha patrona věže sv.Víta, který stojí mezi oběma panovníky. Průčelí je dále zdobeno erby s císařskou orlicí a českým královským lvem. Sluneční sféru doplňuje 24 ozdobných krabů představujících 24 hodin slunečního času. V nejvyšší sféře hvězd nacházíme figury dvou zemských patronů sv. Vojtěcha a sv.Zikmunda a neheraldického lva uprostřed pod nimi.

Celá věž je pokryta mnoha ozdobnými prvky, které mají možný astrologický výklad a jejich použití určitě nebylo náhodné. Při letním slunovratu je z brány této věže vidět slunce, které zapadá přesně za katedrálu sv.Víta na Hradčanech. Při jedné z oprav Novoměstské radnice byly pod střechou nalezeny dva záhadné nápisy. Nápisy, nemají mezery mezi slovy a čteny zepředu i pozpátku mají stejný text. Stejný nápis se prý nacházel i na bráně středověkého Říma a některé zdroje uvádí i Staroměstskou mosteckou věž.

SIGNATESIGNATE­MEREMETANGISE­TANGIS
ROMATIBISUBITI­MOTIBUSIBITAMOR

Kampa

Pohled z Karlova mostu

Rozluštěny byly zatím jen částečně a podle jedné teorie měly zajistit mostu ochranu před působením démonů. Je možné, že se jednalo se o jakousi středověkou magickou past. Podle astrologa Milana Špůrka je toto magické dvojverší dialogem mezi svatováclavskou orlicí, umístěnou nad hlavou sv.Víta a neheraldickým lvem umístěným na soklu nad touto orlicí. Podle této teorie by fiktivní dialog měl probíhat právě o letním slunovratu, kdy v poledne dopadají paprsky na plastiku lva a její stín dosáhne až k erbu orlice. Symbolika lva a orla může být chápána jako sloučený symbolický prvek v podobě gryfa ? bájného zvířete spojující charakteristiky obou zvířat. Obecně je tento vztah chápán ve smyslu spojení obou panovnických rodů Lucemburků a Přemyslovců.

Mostecká věž i celý Karlův most je plný mnoha dalších tajemství, astrologických a mystických symbolů a pokud vás toto téma zajímá, přečtěte si více v knize Praga mysteriosa od Milana Špůrka, Záhady a tajemství staré Prahy od Aleše Česala či v knize Magická místa Čech a Moravy IV od Pavla Toufara.

V souvislosti s významným výročím 650 let existence Karlova mostu se v roce 2007 Karlův most dočkal i vlastního muzea, více na www.muzeumkar­lovamostu.cz .


Článek byl vytvořen 31.10.2007
Design by Michal Bůžek