Místa

krásná, tajemná i zapomenutá,
která neztrácí svého Genia Loci.

Místa Zajímavosti

Zaniklé Podskalí

Podskalská celnice

Podskalí je název zaniklé osady na pravém břehu Vltavy, která ležela přibližně v oblasti mezi železničním a Jiráskovým mostem. Podskaláci se živili převážně plavením dřeva po Vltavě, ledařstvím či těžbou písku ze dna řeky. Za dřevo, které bylo do Prahy připlaveno se vybíralo clo vytnutím jedné dvanáctiny klád z voru. A právě Podskalská celnice na Výtoni je jedinou stavbou, která se z Podskalí po asanaci zachovala. Celnice byla postavena v 16. století a úřadovali tam výběrčí, kontrolor a dva úředníci.

Podskalská celnice Trh s plaveným dřevem v těchto místech fungoval sice již od 13.století, ale až na konci 15. století vytvořili podskalští plavci cech a trh se dřevem byl regulován přísnými pravidly. Plavení vorů po Vltavě fungovalo až do 20.století a definitivně zaniklo po 2. světové válce, kdy byla postavena Vltavská kaskáda. Bývalá celnice na Výtoni je dnes méně známou součástí Muzea hl.m.Prahy. Převážně formou fotografií a několika exponátů přibližuje zašlou slávu starého Podskalí, čtvrti vorařů, obchodníků se dřevem a lidí spojených se životem kolem Vltavy.

Vltavská promenáda

Dnešní ?novodobé Podskalí? se snaží přiblížit moderním trendům světových měst a od Výtoně až po Mánes nám nabízí procházku po nové Vltavské promenádě. Na chodníku Celá trasa by v buducnu měla být oživena různými akcemi, doplněna o hřiště a zajímavé exponáty.
Zatím jsou nejzajímavější vykořeněné stromy od Mgr. Mariana Straky, které jakoby symbolicky připomínají osud tohoto místa.

Pokud se vám zdá, že toho bylo k vidění málo, tak pohleďte na domy lemující Rašínovo nábřeží. V trojúhelníku, který tvoří Rašínovo nábřeží, Libušina ulice a Vnislavova ulice, spatříte ve své nejčistší podobě český kubismus reprezentovaný budovou Kovařovicovy vily.

Kovařovicova vila Pětiosé uliční průčelí, rozdělené do řady šikmých ploch, bylo provokující a ve své době šokující, dnes mnozí tuto vilu považují za nejkrásnější kubistickou stavbu v Praze.

alt Krásné domy ovšem najdete i cestou z Podskalí na Vyšehrad ve Vratislavově ulici.

Na druhém konci ( či začátku) promenády u Mánesa stojí za pozornost také bývalá vodárenská Šítkovská věž


Článek byl vytvořen 05.09.2007
Design by Michal Bůžek