Místa

krásná, tajemná i zapomenutá,
která neztrácí svého Genia Loci.

Místa Zajímavosti

Šítkovská věž

Šítkovská věž Když projdete Vltavskou promenádou od Výtoně až na konec, dojdete k Mánesu. (viz. Zaniklé Podskalí ) Cestou od řeky pak nelze přehlédnout vysokou kamennou věž, která tak trochu vyčnívá a nezapadá a i nás inspirovala k pátrání po její minulosti.

Kamenná šítkovská věž byla postavena v letech 1588?91 po požáru, který zlikvidoval původní dřevěnou věž. Po útocích Švédů se pak opravovala až do roku 1651 a po 200 let rozváděla vodu do kašen Nového města.

Pod věží stávaly do r. 1928 Šítkovské mlýny (podle dočasného majitele Jana Šítky v 1. pol. 15. století). V r. 1928 byly mlýny zbořeny a na jejich místě byla postavena budova Mánesa. Věž byla zakomponována architektem Otakarem Novotným do budovy ?Mánesa? a oba stávající objekty jsou dnes chráněnými památkami. Zevně díky římsám působí, že má pět pater, ale uvnitř se jich skrývá osm, má čtvercový půdorys o straně 10 m. Jihovýchodním směrem je vychýlena o 42 cm od svislé osy. V roce 1927 byla staticky zajištěna železobetonovým věncem, takže její odklon se již nezvětšuje a šikmou věž jako v Pise tedy v Praze mít nebudeme.

I přesto nám tato věž nabízí jednu zajímavost. Od roku 1977 se v jejím posledním patře usídlila pozorovatelna StB. Přístup sem neměl naprosto nikdo, výjimku nedostali ani filmaři nebo fotografové. Z jednoho okna věže je docela dobře vidět na dům a vchod do domu, kde dříve bydlel Václav Havel. Tento vchod byl dvacet čtyři hodiny denně monitorován dvojicí příslušníků StB, kteří žili ve věži. Ještě v prosinci roku 1995 (jak uvádí článek v Telegrafu z května 1996) tu byly vidět pozůstatky činnosti ?estébáků?. Lůžko, elektrické radiátory, telefony, psací stroj, nádobí, různé formuláře, zbytky ohořelých papírů? Poslední příslušník StB prý opustil toto stanoviště v březnu 1990.

Virtuální pohled na Prahu z věže možný zde


Článek byl vytvořen 07.09.2007 a naposledy byl upraven 02.09.2009
Design by Michal Bůžek