Místa

krásná, tajemná i zapomenutá,
která neztrácí svého Genia Loci.

Místa Zajímavosti

Na Staré faře

Oblast Dejvic byla pro pěstování vinné révy asi velmi příznivá, jelikož od 16. století zde byly hojně zakládány vinice, po kterých nám zůstalo mnoho místních názvů ? Beránka, Komornická, Pernikářka, Kuthenka, Santinka, Juliska, Šťáhlavka, Paťanka, Nathanaelka, Špitálka, Fišerka, či Kodymka. V roce 1620 zde bylo napočítáno asi 130 vinic. Za třicetileté války jejich počet poklesl, takže na konci 17.století jich bylo již jen kolem padesáti.V době největšího rozkvětu zdejších vinic ovšem tato oblast bývala velmi obávanou, na rozlehlých vinicích se prý ukrývala a přebývala lotrovská chasa, ukrývali se zde zločinci, loupilo se a mordovalo.

Na Staré faře Honosná zástavba, kterou známe dnes zde začala vyrůstat až po roce 1922, naštěstí stavební plány respekrovaly původní usedlosti a tak při procházce Dejvicemi je možné dodnes vidět mnohé z nich.
Projdete-li dlouhou Šáreckou ulicí od letohrádku Hanspaulka až na konec ulice, dojdete k usedlosti Fišerka, také zvané Kodymka. (V 18.st. vinici vlastnil Jan Ondřej Fišer a v 19.st. se stala majetkem Filipa Stanislava Kodyma) Na pozemku bývalé vinice, v sousedství Fišerky je postavena i restaurace Na Staré faře. Budova sloužila původně pro farní úřad při kostele sv. Matěje a až do roku 1827 zde byla škola a byt učitele. Budova sice prošla mnoha přestavbami, ale zachovala si starobylé kouzlo a atmosféru.

Na Staré fařeNa Staré fařeNa Staré faře

K návštěvě doporučujeme především v létě, kdy je otevřena zahradní restaurace ve dvoře. Zahrádka je plná zajímavých zákoutí, originálních doplňků a tvůrčí fantazie, schovaná před hlukem ulice a ceny jsou přijatelné skutečně pro každého.

Špitálka Pokud se vám posedět opravdu nechce, můžete si koupit alespoň zmrzlinu a pokračovat za roh do ulic Na Fišerce a Na Špitálce, kde je k vidění krásně opravená usedlost Špitálka. Dále pak můžete pokračovat za moderní architekrurou Dejvic od architektů Josefa Gočára, Pavla Janáka, či Oldřicha Starého. Přímo naproti Špitálce stojí v ulici Neherovská (č.6) vila od architekta Ladislava Žáka, která byla postavena pro Lídu Baarovou v roce 1937. A pokud se vám vila nelíbí, výhled na Prahu ocení určitě každý.


Článek byl vytvořen 24.07.2008
Design by Michal Bůžek