Místa

krásná, tajemná i zapomenutá,
která neztrácí svého Genia Loci.

Místa Zajímavosti

Rudolfova štola

alt Památkou evropského významu, starou více než 400 let je Rudolfova štola. Přívádí vodu z levého nábřeží Vltavy od Helmovského jezu na nábřeží Edvarda Beneše pod Letnou až do Stromovky. Sloužila k přivádění vody do rybníků v Královské oboře a vznikla v letech 1584 ? 1593. Její délka je 1102 m, šířka 0,7?1,0 m, výška běžně 2?3 m. Dílo využívá velkého spádu Vltavy, díky čemuž se voda do rybníků nemusela čerpat, ale tekla samospádem. Obtížnou stavbu prováděli nejlepší kutnohorští havíři. Pro urychlení prací při hloubení štoly bylo z povrchu na Letné raženo 5 šachet v hloubce od 22 do 49 m a ze dna šachet pak horníci razili tunel oběma směry proti sobě. Každá šachta měla na povrchu přístřešek s rumpálem na vyzvednutí narubané horniny a na dopravu horníků. V horní třetině každé šachty byla malá odbočující větrací chodbička, v níž hořel oheň, aby horký vzduch stoupal nahoru a dolů mohl klesat čerstvý vzduch z povrchu.

Štola se razila ručně, kladivy a dláty, jen nejpevnější skála se musela rozpojovat ohněm. Dochoval se původní plán štoly od Isaaca Phendlera, do něhož se každý týden zakresloval postup ražby. Poslední úsek 1127 m (některé prameny uvádějí 1102 m) dlouhé štoly byl dokončen roku 1593.

U vchodu do štoly mezi Čechovým a Štefánikovým mostem na okraji Helmovského jezu je malý domek zvaný Havírna, kde bylo obydlí horníka, který se o štolu staral a zároveň obsluhoval stavidlo, regulující přítok vody.

Štola prochází napříč letenským souvrstvím až do Královské obory, kde ústí poblíž bývalé Šlechtovy restaurace. Zde je zakončena zděným portálem s korunkou, Rudolfovou iniciálou R a letopočtem dokončení stavby. Průměrná teplota unitř štoly je kolem 11 stupňů. Místy se vyskytuje bohatá krápníková výzdoba. Díky téměř nepřetržitým opravám se podařilo udržet funkční chod štoly až do dnešní doby.

Rudolfova štola je významnou technickou i kulturní památkou. Dříve bývalo příležitostně zpřístupněno 350 m štoly ve směru od Stromovky veřejnosti, ovšem od povodní v r.2002 je štola zatím uzavřena. Snad se opět zpřístupní alespoň na jaře a na podzim při odemykání a zamykání kanálů, jak bývalo zvykem.


Článek byl vytvořen 31.07.2008
Design by Michal Bůžek