Místa

krásná, tajemná i zapomenutá,
která neztrácí svého Genia Loci.

Místa Zajímavosti

Chodovská tvrz

Chodovska tvrz Na kraji obrovského panelového Jižního města se nachází vzácná památka, kterou by tu nikdo nečekal. Gotická vodní tvrz ze 13. století byla obklopena ze tří stran až deset metrů širokým a čtyři a půl metru hlubokým vodním příkopem. Tvrz kdysi strážila dálkovou cestu přes starobylou ves Chodov směrem na Prahu. Přístup k centrálnímu kruhovému nádvoří umožňoval na západní straně dřevěný most uložený na zděných pilířích.

Chodovska tvrz Část mostu i dochovaná gotická brána bývala sklopná. Během času měla tvrz na západě a severu dvě věže, byly nalezeny i dvě studny pro pitnou vodu a základy někdejší kovárny. Tvrz často měnila majitele a postupně prošla i několika přestavbami. Poslední změny jsou z počátku 19. st., kdy vznikla dnešní podoba klasicistního zámečku. V roce 1923 tvrz zakoupilo město Praha. Po roce 1953 v ní sídlil Státní statek Praha a tvrz se postupně dostala do havarijního stavu. Uvažovalo se o kompletní demolici.

Metamorfozy roku Nakonec však přece jen došlo v letech 1984 ? 88 k rozsáhlé rekonstrukci. V bývalých stájích a komorách v přízemí je dnes hudební sál a výstavní prostor. Kavárna vám v létě nabídne občerstvení i na obnoveném kruhovém nádvoří a po celý rok se pořádá mnoho zajímavých kulturních akcí, komorních koncertů a výstav.
Upraven byl i park v okolí, do kterého byly umístěny sochy akad. sochařky Ellen Jilemnické znázorňující čtyři roční období s názvem Metamorfozy roku.


Článek byl vytvořen 25.02.2007
Design by Michal Bůžek