Místa

krásná, tajemná i zapomenutá,
která neztrácí svého Genia Loci.

Místa Zajímavosti

Jak vzniklo jmého Praha

Praha Původ tohoto názvu dnes už asi nikdo s určitostí neprokáže, neboť není přesně historicky doložen. Přesto, nebo právě proto je teorií mnoho.

Některé pověsti odvozují jméno od prahu domu, jiné od prahu do pekel, jiné zase vidí prahy na Vltavě, neboli peřeje. Když ne práh, tak se nabízí souvislost se slovem pražiti, neboli vypalovat les, jakož i prahnouti, neb půda mohla být vyprahlá. Toto vysvětlení vychází ze slovanského jazyka, možné ale je i to, že výraz Praha vznikl z jiného výrazu Keltského, Germánského, či Indického. Tuto možnost nám nabízí zpráva arabského kupce Ibrahíma Ibn Jákúba, který opěvuje město budované z kamene a vápna a zaznamenává podobu jména Praha ? Faraga či Paraga a to již v roce 965.

Starý název Petřína byl prý Peregův vrch, podle démona Perega, také zajímavá podobnost. A nebo Praha podle indické Prajagy ? posvátného místa při soutoku řek Gangy, Jamuny a podzemní Sarasvatí. Místo, které se údajně jako první zjevilo po opadnutí vod po potopě světa a kam dodnes putují miliony poutníků.

A na závěr ještě jednou Praha, jakožto práh. Gustav Meyring , známý spisovatel a filosof o Praze před lety napsal: ?Praha nemá nadarmo své jméno ? že je ve skutečnosti prahem mezi životem pozemským a nadsvětím, že je prahem daleko užším, než na jiných místech?? Kdoví ..


Článek byl vytvořen 26.10.2007
Design by Michal Bůžek