Místa

krásná, tajemná i zapomenutá,
která neztrácí svého Genia Loci.

Místa Zajímavosti

Jak si posvítit

noc Možná jste si při večerní procházce starou Prahou povšimli nově zavedených plynových lamp. K romantice starých zákoutí se určitě hodí a jak to bylo s jejich historií?

Už z roku 1174 známe nařízení přikazující nočním chodcům, aby si na cestu svítili pochodní, nebo olejovou lucernou. Porušení předpisu se trestalo pokutou nebo vězením. První veřejné osvětlení v Praze je zaznamenáno ve 14. století. Byl jím oheň, který plál na železných pánvích na Staroměstském náměstí. Udržoval ho ponocný. K prvním rozsáhlejším pokusům o veřejné pouliční osvětlování došlo až někdy v 17.století, kdy se začaly na nárožních domech umísťovat železné koše se smolnicemi.

V dalším století již byla lampami se lněným olejem osvětlena Královská cesta. Od Celetné ulice až na hrad se každou noc rozsvěcelo 123 lamp, které sice moc světla neposkytovaly, ani jejich náplň nevydržela po celou noc, přesto se v Praze udržely až do 19. století. Zlom ve veřejném osvětlování přineslo až zavedení svítiplynu. V září 1847 se na hlavních třídách Prahy rozsvítilo prvních 260 plynových svítidel napájených z plynárny v Karlíně.

Elektrické světlo zazářilo v Praze poprvé v červnu 1881 na nádvoří Hradu, kdy tu František Křižík zkoušel slavnostní osvětlení k poctě příjezdu následníka trůnu prince Rudolfa. Své obloukovky napájel z dynama poháněného parní lokomotivou. Křižíkovy obloukovky se sice dva roky nato objevily na Staroměstském náměstí, ale magistrátní komise je neschválila, takže na trvalé elektrické osvětlení si Pražané museli počkat až do roku 1894, kdy bylo 40 obloukovek instalováno na Václavském náměstí.

Vedle tohoto elektrického osvětlení se v Praze udrželo i osvětlení plynové, vylepšené zavedením kovových punčošek. V méně významných uličkách bylo možné toto osvětlení vidět až do roku 1985.


Článek byl vytvořen 20.02.2008
Design by Michal Bůžek