Místa

krásná, tajemná i zapomenutá,
která neztrácí svého Genia Loci.

Místa Zajímavosti

Procházka po Babě

Baba Po značené stezce od kostela sv. Matěje, či skrze vilovou kolonii můžeme dojít k umělé novodobé zřícenině, která je zdaleka viditelnou dominantou této části Prahy. Pozůstatek starých zdí se tyčí na skalnatém ostrohu vysoko nad řekou a budí dojem zříceniny starého hradu. Ve skutečnosti to jsou pozůstatky viničního lisu ze 17. století, který byl o století později vypálen a pobořen. Když se v polovině 19. století stavěla přímo pod Babou železnice, upravili stavitelé dráhy zbytky stavení do dnešní romantické podoby. Zřícenina tedy není ničím významná, ale pohled na Prahu, který se odtud naskýtá, za návštěvu rozhodně stojí. Název Baba dnes nese tato stará zřícenina, stejně jako i moderní vilová čtvrť v sousedství.

Baba Ta je ukázkou vyspělého funkcionalismu a přehlídkou děl známých architektů. Právě zde vznikl v letech 1932?1940 unikátní obytný soubor Svazu čs. díla Baba, budovaný při ulicích Nad Paťankou, U Baby a Na Ostrohu. Na krásném místě nad Prahou, které bylo do té doby jen zemědělsky využívané počal Svaz československého díla budovat moderní zahradní vilovou osadu. Urbanistickým řešením byl pověřen architekt Pavel Janák, který si pro další spolupráci vybral architekty několika různých poloh modernismu. Tímto se snažil zajistit stylistickou pestrost architektonické tvorby.

Baba Na projektech se podíleli nejtalentovanější architekti několika generací, např. Josef Gočár, Pavel Janák, Hana Kučerová ? Záveská, Josef Fuchs, Josef Grus, Oldřich Starý, František Zelenka, Ladislav Žák, Evžen Linhart, J. E. Koula a další.
Podobné stylově jednotné kolonie tehdy vznikaly v zahraničí a před Prahou i v Brně. Právě po neblahé zkušenosti s investováním z Brna byla výstavba vil na Babě financována výhradně jednotlivými soukromými stavebníky. Podmínkou účasti bylo, aby stavebník i architekt byli členy SČSD. Tak vzniklo volné sdružení, složené pouze ze členů Svazu, a organizátoři si tím zajistili financování projektu. Byl tím eliminován i výběr budoucích obyvatel a na Babě pak bydlelo mnoho významných osobností.

Baba Kromě krásných vil můžete v Matějské ulici vidět i první montovaný obytný dům z Vítkovických železáren u nás, či obyčejnou socialistickou řadovou zástavbu. Ovšem i ta tady nabývá jiných rozměrů, zejména na podzim, kdy se ulice promění v galerii psího vína.


Článek byl vytvořen 17.03.2008
Design by Michal Bůžek