Místa

krásná, tajemná i zapomenutá,
která neztrácí svého Genia Loci.

Místa Zajímavosti

Strahovská cesta

Uvoz Takzvaná Strahovská cesta, dnešní Úvoz, spojující Malou Stranu s Pohořelcem, je romantická ulička ke které se váže spousta strašidelných pověstí. Bezhlaví jezdci, kteří prý kdysi projížděli po nocích pustou ulicí, se dnes již ukryli před přívalem turistů. Nemáte se tedy čeho bát a procházku s překrásným výhledem na Prahu můžete obohatit návštěvou zajímavé galerie.

Úvoz je lemován po jedné straně zahradou a z domů lemujících druhou stranu stojí za pozornost dům číslo 24/160 zvaný U Kamenného sloupu, nebo U Slunce a Luny.

U_Kamenneho_sloupu Významným obyvatelem domu U Kamenného sloupu byl od konce padesátých let 20. století až do své smrti vynikající český fotograf Josef Sudek (1896?1976). Bydlel ve dvoupokojovém bytě v přízemí, kde se nyní nachází jeho malá galerie. Jak to zde vypadalo za umělcova života vylíčila jeho přítelkyně Anna Fárová ve své monografii takto :

Ve dvou místnostech s barokním zaklenutým stropem byla malá vestavěná koupelna se sprchou, ve větší místnosti plynový sporák, několik polic, obrovský kulatý stůl s mohutnými zakroucenými nohami a na bok postavené plechové vany určené k zařízení laboratoře. Protože k zařízení nedošlo, zůstaly vany na místě a postupně se plnily předměty. Ty se začaly zvláštním způsobem rozpínat i po stole a na poslaze. Bylo v tom snad rodinné zakletí, ale i vůle vytvořit nový samostatný svět, který provokuje fantazii a nepodobá se v ničem, co jsme kdy v malířských a fotografických ateliérech viděli, stejně jako Sudek se nepodobá žádnému ze známých umělců.

Josef Sudek přišel do Prahy ve svých čtrnácti letech a vrátil se sem i po válce. O Praze tehdy řekl:

Téma Prahy je strašně široký?fotografie vám můžou jenom něco napovědět.

Praha Od roku 1927 žil na Újezdě v domku č. 28, kde měl v zahradě ateliér. Od roku 1959 až do konce svého života žil v domě č.24 na Úvoze. Po jeho smrti zde v roce 1985 vypukl požár a domek byl zničen. Úsilím Anny Fárové byl dům znovu postaven a dnes je znám jako dům U Luny. (Původním majitelem domu byl v sedmnáctém století malíř Christian Luna, i když tehdy se dům ještě jmenoval U Kamenného sloupu.)

Podstatná část umělcovy fotografické pozůstalosti byla postupně předávána Uměleckoprůmys­lovému muzeu, které prostory převzalo v roce 1989 a v roce 1995 byla v přízemí zpřístupněna fotografická Galerie Josefa Sudka.

Galerie tedy vznikla přímo v místech, kde Josefa Sudka navštěvovala řada významných umělců. Jeho přátelé byli například básník Jaroslav Seifert, malíř Jan Zrzavý, nebo architekt Otto Rothmayer. Byt, který se postupně zaplnil množstvím obrazů, rámů, skleněných číší, krabic a fotografických pomůcek, byl místem kde vznikla i řada slavných kompozic z cyklů Letecké vzpomínky, Velikonoční vzpomínky, Labyrinty a Skleněné labyrinty. Právě odtud se Josef Sudek vydával na své fotografické putování za snímky Prahy, které však nezachycují jen scenérie, ale také nostalgii starých uliček a promenád, detaily architektury katedrály sv. Víta a mnoho dalších námětů.

galerie Sudkovy fotografie jsou nebývale působivé svojí lyričností. Vyzařuje z nich krása prostých předmětů a škála jejich tvarových a světelných tónů. A to vše Josef Sudek dokázal zachytit i přes své zranění jedné ruky a s omezenou fotografickou technikou.

Galerie je otevřena každý den kromě pondělí a úterý od 11. do 17. hodin.


Článek byl vytvořen 01.01.2008
Design by Michal Bůžek