Místa

krásná, tajemná i zapomenutá,
která neztrácí svého Genia Loci.

Místa Zajímavosti

Staré Bohnice

statek Vraných Staré Bohnice si zaslouží pozornost především díky svému původnímu historickému jádru, které se zachovalo. Historické návsi dominuje krásně opravený statek Vraných č.p.1, Bohnická 36. Na štítu má letopočet 1777 a dochoval se zřejmě v původní zdobené podobě.

Bohnice byly ve středověku významným místem na jedné z důležitých cest z Prahy na sever.statek Vraných Svědčí o tom kamenný kostel Sv. Petra a Pavla , který pochází již z 12. století. Jeho stáří dokládá pergamenová listina , která byla nalezena v olověné krabici r. 1790 při rozebírání starého hlavního oltáře. Současná podoba kostela je dána přestavbou do pozdně barokní podoby z roku 1805. Zbytky původního zdiva po obou stranách lodi byly při opravách záměrně ponechány odkryty.

Bohnický kostel je tedy bez pochyb významný, i když nejznámější je pro Bohnice zajisté psychiatrická léčebna. Ta zde byla postavena na počátku 20. století jakožto největší ústav svého druhu v Čechách. Komplex secesních pavilónů v rozlehlém parku vytváří svojí rozlohou téměř samostatné městečko. Již od počátku vzniku léčebny v ní mohlo nalézt útočiště téměř patnáct set pacientů. Kromě rozsáhlého hospodářského zázemí si léčebna vybudovala i vlastní kostel Sv.Václava . Kostel byl dostavěn v roce 1914 a na jeho stavbě se podíleli italští a francouzští váleční zajatci. Během komunistické éry byl kostel zdevastován a využíván jako sklad. Znovuzrození se dočkal až v roce 1993, kdy byl kostel po rekonstrukci nově vysvěcen. V kostele se nyní konají adventní koncerty a v jeho prostorách jsou pravidelně slouženy mše.

Smutnější osud má bývalý ústavní hřbitov. Ten leží trochu stranou od léčebny směrem k údolí Vltavy. Byli zde pohřbíváni pacienti, ale i vojáci z první světové války, kteří zemřeli v improvizovaném lazaretu v léčebně. Dnes už se zde nepohřbívá a hřbitov je zpustlý a neudržovaný.

Podrobnou historii bohnické léčebny najdete v článku Historie léčebny.

farma PL Bohnice V přímém sousedství tohoto hřbitova se nachází tzv. Psí hřbitov, který je ovšem vzorně opečováván a upraven. Cestou k těmto místům se můžete zastavit i na volně přístupné farmě patřící k léčebně. Vchod se nachází v ulici U Draháně.

Projít se pak můžete až k Vltavě a tam využít sedlecký přívoz pro zkrácení cesty na druhý břeh Vltavy. Podrobnější informace a jízdní řád najdete na stránkách Pražské integrované dopravy.

Spojení do Bohnic: Metro C, stanice Nádr. Holešovice, bus 102 konečná stanice ? Staré Bohnice


Článek byl vytvořen 27.10.2009 a naposledy byl upraven 19.11.2011
Design by Michal Bůžek