Místa

krásná, tajemná i zapomenutá,
která neztrácí svého Genia Loci.

Místa Zajímavosti

Staré Střešovice

alt Osídlení v této lokalitě, původně nazývané Třešovice, je od 10. století spojeno s řemeslníky a dělníky, kteří pracovali v místním opukovém lomu a na četných vinicích. Obec Střešovice byla rodinným majetkem českých knížat do r.1143, kdy byla darována Strahovskému klášteru, a přes dočasná vyvlastnění v době husitské a v době stavovského povstání zůstala v majetku tohoto kláštera v podstatě až do 20. století. Až do konce 18. století tvořilo zástavbu Střešovic jen několik domů rozkládajících se na místě původní osady z 10.století. Rozvoj výstavby nastal až na přelomu 18. a 19. století a to díky rozmachu Strahovského kláštera, kam přicházeli noví zaměstnanci. Jim byl vyčleněn pruh neúrodné půdy na severní straně návrší, kde byly zde stavěny malé domky téměř bez pozemků, zpočátku jednopatrové, avšak postupem doby a díky růstu obyvatelstva byly nastavovány a přistavovány. Současně také vznikla menší zástavba na jižním svahu nazývaná Malými Střešovicemi (Střešovičkami). Jádro obce na severní straně svahu se nazývalo Velkými Střešovicemi. Od poloviny 19. století se výstavba ve Střešovicích s rozvojem Prahy a potřebou nových pracovníků opět rozšiřovala a zástavba se zhušťovala. V letech 1890?1891 byly na hřebeni střešovického kopce vybudovány kostel sv. Norberta v novorománském slohu, fara a v dnešní ulici Nad hradním vodojemem zvonička.

Mülerova vila V r.1922 byly Střešovice připojeny k Praze. Do Střešovic, jako do součásti hlavního města proniká moderní výstavba a velký stavební růst. Tak v letech 1928?1930 byla v ulici Nad Hradním vodojemem postavena i Müllerova vila (též Loosova vila). Tento moderní architektonický skvost architekta Adolfa Loose je rozhodně nejznámější stavbou Střešovic.

Komunisté v 80. letech chtěli pozůstatky staré dělnické zástavby ve Střešovicích vybourat a nahradit luxusními vilami pro funkcionáře. Střešovice přežily jen částečně. Ve Velkých Střešovicích přežilo několik domků, kterým se o věhlas postaral především Dobročinný spolek Medáků (podle včelařského sdružení, které kdysi v místě opravdu působilo). Ti v polovině 90. let staré vyklizené a rozpadající se domky nezákonně obsadili a pod záštitou budování kulturního centra a záchrany památky chtěli tyto domky oficiálně získat k užívání. Jejich projekt si kladl za cíl rekonstrukci tří obsazených domků do historické podoby a jejich zpřístupnění veřejnosti formou netradičních kulturních aktivit. Na nějaký čas se ?medácké" domky (vpravo od Müllerovy vily) opravdu staly značně netradičním kulturním centrem a soužití squoterů s místním obyvatelstvem bylo překvapivě bezproblémové. alt
V jednáních s tehdejším starostou Prahy 6 Pavlem Bémem ovšem neuspěli a v roce 2001 byla na prodej domků vyhlášena veřejná soutěž. Medáci vypadli ze hry, jejich domky jsou dodnes rozpadlé a nevyužité, pouze jeden nese známky velmi pozvolné stavební činnosti. Pozůstatky nejatraktivnějšího domku s velkým dvorem a vedlejšími stavbami byly v r.2006 nabízeny na prodej za cenu luxusní vily ve stejné lokalitě. Nový majitel se asi doposud nenašel (r.2007). Ostatní okolní stavení jsou sice vesměs opravená, avšak většinou jsou přizpůsobeny moderním představám jejich majitelů a tak dnes už původní charakter kolonie vzal za své. Od 1.9.2003 byly Staré Střešovice prohlášeny Městskou památkovou zónou.

Střešovičky a Kocourky

Kocourky Mnohem zajímavější a přitom méně známou částí Střešovic je ostrůvek několika uliček a domečků v Malých Střešovicích kolem uličky Na Kocourkách, zvaný též Kocourky. Je to místo kde máte pocit, že se zastavil čas. Nádherná atmosféra s minaturním dlážděným náměstíčkem a lavičkami. Bohužel i tady necitlivé stavební zákroky majitelů páchají zbytečné škody a to i přestože se Kocourky konečně od 1.1.2005 staly památkovou zónou. Kousek za nimi je markantně patrná hranice na které se zastavila komunistická výstavba ( křižovatka ulic Na zástřelu a Ve Střešovičkách), nic hezkého, ale poučné svědectví doby. Tento strašný kontrast obludné komunistické výstavby a původní zástavby vás bude doprovázet i pokud sestoupíte po schodech ulicí Na zástřelu k Patočkově ulici v Břevnově. Minete panelové budovy kolejí Kajetánka a uvítá Vás poválečné budovatelské nadšení v podobě mnoha bloků dělnických bytů a frekventovaná Patočkova ulice. Pokud Vás naše putování ještě neomrzelo a neodjeli jste některým z autobusů křižujících Patočkovu sem a tam, tak pojďte s námi přímo do kopce na protější svah objevit zbytky starého Břevnova.
viz. Břevnov ? Tejnka

KocourkyKocurky Malé Střešovice

Článek byl vytvořen 10.04.2007
Design by Michal Bůžek