Místa

krásná, tajemná i zapomenutá,
která neztrácí svého Genia Loci.

Místa Zajímavosti

Cibulka

Cibulka Pozůstatky usedlosti Cibulka se nachází v rozlehlém parku v Praze 5? Košířích, na vyvýšenině nad Plzeňskou ulicí. Podobně jako na většině ostatních pražských svahů, zde byly ve 14.století vinice. Své jméno toto místo získalo po rodu Cibulkových z Veleslavína, kteří vlastnili usedlost až do roku 1714. V r. 1817 zakoupil usedlost bývalý passovský biskup kníže Leopold Leonard Thun-Hohenstein a přeměnil ji na své letní sídlo. Původní usedlost nechal přestavět do podoby empírového zámečku. Celý komplex je tvořen hlavní budovou, hospodářskými budovami a stájemi. Zahradu přeměnil v rozsáhlý anglický park s jezírky a nejrůznějšími druhy stromů , který obohatil o množství drobných staveb a sochařských děl. Kníže tu postavil vycházkové promenády, umělou jeskyni, poustevnu a mimo to i umělou zříceninu, která se začala používat jako rozhledna. Park byl tehdy volně přístupný široké veřejnosti a plot byl pouze kolem soukromé zahrady a usedlosti. V roce 1824 Cibulku navštívil dokonce císař František I. s rodinou, k jehož poctě byl tehdy postaven toskánský sloup ukončený kamennou koulí s císařským orlem, tzv. Práchnerova stéla. Dnes zde zůstal jen sloup a rozpadající se pozůstatky několika staveb.

Čínský pavilon Sochy z parku byly většinou zničeny, či rozkradeny. V zanedbaném parku se v žalostném stavu dochoval Čínský pavilon nebo též Čínský mlýn z r. 1822. Je to miniaturní pagoda osmibokého půdorysu s ustupujícím patrem a prohnutou špičatou střechou, dnes poskytující útočiště bezdomovcům. Po měděné postavě Číňana s deštníkem, který se ve větru pohyboval jako mlýnek není dnes již ani památky a smutný osud tohoto místa doplňuje kamenná věž s vyhlídkovou plošinou postříkanou sprejerskými nápisy. vyhlídková věž V horní části parku najdeme o trochu dochovalejší vyhlídkovou věž v podobě hradní zříceniny. V umělé hradní zřícenině s věží bývala kdysi postava rytíře v brnění s mečem, která se mechanicky pohybovala při zatáhnutí za páku. Navzdory špatnému stavu objektu je toto místo asi nejkrásnější z celého areálu a nadchne každou romantickou duši. Fakt, že měl hrabě kromě nádherné přírody rád i mechaniku, dokládá i poustevna, kde bývaly dvě dřevěné loutky poustevníků, jeden ležel na slámovém loži, druhý četl u stolu Bibli. Šlápnutím na práh poustevník za stolem povstal a žehnal. Leopold Thun-Hohenstein patřil k mimořádným osobnostem své doby. V Pasově zavedl povinnou školní docházku a zrušil trest smrti jako nekřesťanský. V Praze podporoval umění a vzdělávání a na Cibulku zval mnoho nadaných umělců. Zabýval se filosofií, uměním, medicínou, fyzikou a ke konci života i okultními vědami. V cibulovité věžičce obytného domu prý stále cosi tajemného a před zraky všech ukrytého vymýšlel a na konci života se tam údajně upsal ďáblu. Z této příčiny se s usedlostí pojí pověst, že tam straší. Pověsti popisují mnoho tajemných jevů a záhad spojených s tímto místem, ale faktem zůstává, že hrabě Leopold Thun-Hohenstein byl lidem velmi oblíbený a při jeho poslední cestě na nedaleký Malostranský hřbitov ho v roce 1826 doprovázely zástupy obyvatel.

poustevna

Po smrti hraběte Leopolda Thun-Hohensteina však Cibulka vyhořela, postupně začala chátrat a upadla v zapomnění. Je smutné, že tento zámeček s dokonale promyšleným a esteticky vyváženým anglickým parkem, kdysi vytvořený s citem, humorem a láskou se dnes nachází na pokraji zkázy. Město, které bylo vlastníkem Cibulky od roku 1922 ji v roce 1987 prodalo České spořitelně.

park Cibulka

V roce 1993 koupil Cibulku Autoturist, který měl plány zřídit zde hotel a prezentoval, že z jeho zisků bude financovat jakési kulturní centrum. Ministerstvo kultury dokonce poskytlo na opravy dvoumilionovou dotaci. Autoturist nakonec vykonal pouze některé nejnutnější udržovací práce, rozpadající se usedlost oplotil a uzavřel pro veřejnost. Tím ovšem veškerá péče skončila a začalo konečné drancování.

výzdoba posledních nájemníků
Se svolením Autoturistu byly v 90. letech v Cibulce pořádány různé akce pro mládež, na nějaký čas se z Cibulky stalo jakési komunitní centrum, které dodnes připomíná osobitá výzdoba na zdech interiérů. Komunita mladých relativně kulturních lidí byla záhy vystřídána ( vytlačena?) skupinami anarchistů a bezdomovců, kteří obývají a demolují Cibulku dodnes. Praha5 vlastní nyní pouze přilehlý areál, který začala v minulých letech konečně revitalizovat.

park Cibulka

Současný majitel usedlosti, dceřinná společnost Ústředního automotoklubu, a.s. Cibulka s.r.o. v čele s lidmi z vrcholového managementu Autoturistu, nemá na opravu objektu dostatek financí, proto prý shání již několik let nového zájemce o koupi nemovitosti.
Na základě opatření a pokuty v roce 2006 vlastník sice provedl některé udržovací práce, ale je zřejmé, že hlavním cílem současného vlastníka záchrana této památky rozhodně není.


Článek byl vytvořen 29.03.2007
Design by Michal Bůžek