Místa

krásná, tajemná i zapomenutá,
která neztrácí svého Genia Loci.

Místa Zajímavosti

Chaberský menhir

menhir Na vyvýšeném místě, které kdysi umožňovalo daleký rozhled (dnes brání zástavba) a kde se údajně křižovaly velmi staré cesty vedoucí přes Prahu najdeme tento jediný všeobecně uznávaný menhir v Praze. Chaberský menhir má své jméno, říká se mu ?Kamenný slouha?. Možná i proto, že jeho tvar může někomu připomínat skloněnou mužskou postavu.

Ze dvou slov staré keltštiny men (kámen) a hir (velký) vzniklo slovo menhir. Vztyčené kameny, označované jako menhiry a stély jsou obecně řazeny k megalitům ( z řeckého mega- velký a lithos- kámen). Původ a určení megalitů nebylo zatím zcela prokázáno, jedná se o památky z dob starých Keltů, jejichž postavení v krajině není podle odborníků vůbec náhodné. Ve světě nejznámější je stavba Stonehenge a komplex Avebury ve Velké Británii. Obdivuhodné sestavy velkých menhirů jsou k vidění také v Carnacu ve Francii i jinde po světě. V Čechách je asi nejznámější ?Kamenný muž? stojící nedaleko Klobúk. Jeden z těchto tajemných kamenů můžeme najít v Městské části Praha 8?Dolní Chabry. Nepatří sice k největším, ale i tak stojí za připomenutí.

U rodinného domku č.p. 542 v Ládevské ulici stojí dávný svědek historie. Kolmo do země zapuštěný kámen je buližník, lidově tzv. ?prubířský kámen?. Jde o sedimentární křemičitou horninu (silicit) tmavěšedé barvy, s jemnou kresbou světlých křemenných žilek. Tento masivní buližníkový menhir má v úrovni země obvod 2,75 cm a výšku 1,57 cm. Staletí jej sice poněkud ohladila, ale zůstal zcela neporušený.

Staří Keltové prý těmto kamenům přisuzovali magickou moc, říkali, že léčí některé choroby a pomáhají při ženské neplodnosti. Speciální magie jejich kněží ? druidů prý dokonce sloužila k nahlédnutím do budoucnosti. Pravděpodobnější se ovšem jeví teorie, že menhiry v krajině vytvářely jakýsi obzorový kalendář. Spojnice poměrně velkého množství dochovaných menhirů severozápadně od Prahy ukazují zajímavé geometrické vztahy a souvislost s letním a zimním slunovratem.

menhiry v Chabrech Až si pojedete do Dolních Chaber menhir prohlédnout, možná vás překvapí, že uvidíte menhiry dva, ten druhý stojí v zahradě za plotem teprve od roku 2006 a více o jeho původu se dozvíte na http://www.cha­bry.tripcar.net/ti­ki-index.php??


Článek byl vytvořen 08.08.2007
Design by Michal Bůžek