Místa

krásná, tajemná i zapomenutá,
která neztrácí svého Genia Loci.

Místa Zajímavosti

Dolní Chabry

kostel Stětí Dolní Chabry si zachovaly klidný vesnický charakter a mohou se pochlubit zajímavou lidovou archtekturou. Pokud se vydáte do Chaber za menhiry, tak stojí za to zavítat i do staré zástavby v centru obce. Jádrem zástavby je dochovaná stavba kostela sv. Jana Křtitele ze druhé poloviny 12.století, situovaná na návrší nad potokem. Východně od kostela je prostorově částečně narušená nevelká obdélníková náves (ulice Na Dolíku), několik velkých usedlostí je situováno i severně od kostela. Mladší chalupnická a domkářská zástavba se soustředila především do prostoru západně od kostela. Bývalé Horní Chabry mají mírně svažitou obdélníkovou náves (dnes Hrušovanské náměstí), obklopenou původně na všech stranách velkými usedlostmi.

Knorův statek Nejvýznamnější památkou lidové architektury v Dolních Chabrech (a jednou z nejvýznamnějších na celém území Prahy) je tzv. Knorův (též Duchoslavův) statek č.p. 15 (ulice Na Dolíku 11) z roku 1771. Jedná se o jednopatrový dům barokního statku s novodobými úpravami. Obytné stavení a špejchar spojuje vstupní brána s členitým nástavcem, doplněným volutami a dvě postranní branky. Průčelí do návsi vyniká střešním vykrajovaným štítem. V 90. letech 20.století byla zcela zdevastovaná usedlost rekonstruována (nově byla postavena zřícená brána), bohužel za cenu částečné ztráty autenticity této jedinečné památky.

Dolní Chabry (zejména bývalá náves a bezprostřední okolí kostela s usedlostí č.p. 15) tak představují dodnes poměrně významný soubor lidové architektury, který se řadí k nejcennějším na území Prahy. Za pozornost stojí i poněkud opomíjená náves v bývalých Horních Chabrech (Hrušovanské náměstí).


Článek byl vytvořen 08.08.2007
Design by Michal Bůžek