Místa

krásná, tajemná i zapomenutá,
která neztrácí svého Genia Loci.

Místa Zajímavosti

Divoká Šárka

Divoká Šárka

První pražskou lokalitou která se stala chráněným přírodním útvarem již v roce 1964 byla právě oblast Divoké Šárky. Toto romantické skalnaté údolí se nachází při okraji Prahy nedaleko letiště a je poměrně známé, přesto překvapí každého nového návštěvníka nečekanou přírodní scenérií na území hlavního města.

Divoká Šárka Nejlepší přístup do Divoké Šárky vede ze stejnojmenné tramvajové smyčky po asfaltové cestě údolím. Auto se dá odstavit na parkovišti McDonaldu od kterého již vede červená turistická značka. McDonald se zde stává posledním příznačným reprezentantem naší konzumní civilizace a branou do jiného světa. Za ním se jak mávnutím proutku otevře pohádková krajina. Skály, hluboký kaňon, louky, lesy v kterých můžete potkat lišku, průzračná voda a to vše na ploše desítek hektarů.

Šárka se stala oblíbeným cílem horolezců i letních výletů za vodou, jelikož v údolí vedle staré známé restaurace najdete i krásné klasické přírodní koupaliště. Voda je sice studená, ale čistá a osvěžující. Bazény jsou napájené Šáreckým potokem a byly vybetonované ve čtyřicátých letech minulého století v místech, kde předtím ležel rybníček mlynáře Aloise Veselíka, jehož rod k Divoké Šárce neodmyslitelně pat­ří.

Divoká Šárka Cestou do údolí se vyplatí krátký výstup na Kozákovu skálu napravo od cesty. Na jejím plochém vrcholu se již v osmém století rozkládalo slovanské hradiště a naši předci nevybrali toto místo vůbec náhodně. Stačí se posadit, z batohu vyndat oblíbený nápoj a nechat na sebe působit výjimečnost a neopakovatelnost tohoto místa. Počátkem 9. století bylo toto hradiště údajně hlavním mocenským centrem středních Čech.

cesta v Dolní Šárce Turistickou značenou cestou údolím můžeme poté dojít do Nebušic, na Jenerálku, či zpět do Veleslavína. Za pozornost určitě stojí fakt, že nedaleko od turistické cesty se nachází letecký kryt z doby 2.sv. války. Jedná se o podzemní systém, který tvoří dvě souběžné chodby se 4 kolmými spojkami, přičemž 3 jsou ještě propojeny chodbou v příčném směru. Délka sytému, který byl ještě spojen s plošinou svážnou chodbou (dnes zasypanou), je cca 400 m. Dnes je hlavní vchod zabezpečen proti vstupu nevítaných návštěvníků, tak místo kde se kryt nachází připomenou jen kopečky od vytěženého materiálu dodnes znatelné v terénu.

Nejcennější části Divoké Šárky a přilehlého okolí byly vyhlášeny přírodními památkami ? například Jenerálka (skalní hřbet u pravého břehu Šáreckého potoka), Zlatnice (skalnatý ostroh nad Šáreckým údolím) či Vizerka (oblast na levém břehu Šáreckého potoka).


Článek byl vytvořen 15.08.2007
Design by Michal Bůžek