Místa

krásná, tajemná i zapomenutá,
která neztrácí svého Genia Loci.

Místa Zajímavosti

Buďánka

Buďánka

Bývalá dělnická kolonie z 1. pol. 19. století Buďánka byla krásnou ukázkou zástavby vesnického charakteru téměř v centru metropole. Dnes její pozůstatky smutně čekají na zbourání a nahrazení moderní bytovou výstavbou. Našlo se sice dost lidí, kreří tuto cenou lokalitu ? jakýsi skanzen uprostřed běžné městské zástavby dokázali ocenit a v roce 1991 prosadit její vyhlášení památkovou zónou, ale ani to nepomohlo Buďánku zachránit. Stejně jako byly za komunistické éry likvidovány staré kolonie a na jejich místě se pak stavěly paneláky, tak na místě Buďánky vyrostou nové rezidenční domy.
Po letech nezájmu a byrokratických tahanic úřadů je bývalá dělnická kolonie v dezolátním stavu. Buďánka Tak dlouho se úřady dohadovaly, vypisovala se výběrová řízení a do údržby se neinvestovalo až je dnes většina objektů zcela rozpadlá a Buďánka již nemá nijak valnou architektonickou hodnotu. Na základě zpracovaných dendrologických a statických posudků, konzultací s odborníky a památkáři zvolila radnice nový přístup k řešení stavu kolonie. Firma Geosan vystaví na místě starých domků nový komplex 70-ti bytů s podzemními garážemi. Buďánka tak jak si ji pamatujeme prostě zmizí a s ní i poslední obydlený dům s nápisem na střeše : ?Obvodní úřad ? náš hospodář.?

Aktuální informace o dění kolem Buďánky, jako např. o protestním happeningu (14.7.2011) proti reklamnímu Megaboardu uprostřed této památkové zóny můžete najít na stránkách Zachraňme Buďánka! , nebo na http://www.fa­cebook.com/Bu­danka


Článek byl vytvořen 15.08.2007 a naposledy byl upraven 20.03.2012
Design by Michal Bůžek