Místa

krásná, tajemná i zapomenutá,
která neztrácí svého Genia Loci.

Místa Zajímavosti

Břevnov - Tejnka

alt Pokud vystoupáte do svahu až na vrchol ulice Kochanovy (zastávka tramvaje 15, 22, 25 Drinopol), odbočte vlevo do ulice Za Strahovem. I když se to asi nezdá, ocitáte se na 13-ti kilometrové trase staré poutní cesty z Pražské Lorety do Lorety v Hájku, kterou od roku 1720 lemovalo jedenadvacet výklenkových kaplí. Dnes jich zbývá dvanáct a dvě nově opravené ( č.3+č.4) byste našli nedaleko, pokud byste se vydali ulicí Za Strahovem vpravo, směrem na Břevnovskou pláň. My se ale nyní vydáme vlevo směrem ke Strahovu. Nacházíme se téměř ve venkovském prostředí nedaleko míst kde kdysi stávala usedlost Tejnka. Tu dnes připomíná již jen název jedné ulice a místní sdružení obyvatel. Občanská iniciativa Sdružení Tejnka pravděpodobně napomohla i tomu, že od 1.9.2003 je toto místo prohlášeno památkovou zónou.

alt Až do 17. století byl jediným větším objektem v Břevnově kromě benediktinského kláštera , dnes již zbouraný hospodářský dvůr Závěrka. Od poloviny 17.století vznikly v této východní části Břevnova větší předměstské usedlosti a letohrádky ( Kajetánka, Petynka, Schleiferka, Spiritka, Tejnka). K usedlosti Tejnka údajně náleželo i Vincentinum, útulna pro nezhojitelně nemocné. Kolem usedlostí pak vznikala drobná zástavba, jejíž pozůstatky se v Břevnově dochovaly.

alt Dnes atraktivita a poloha tohoto místa láká stále více investorů a veškeré dostupné pozemky v okolí jsou masově zastavovány převážně bytovou výstavbou. Přestože klid a kouzlo starého Břevnova bere poslední dobou za své, stále ještě se zde najdou uličky a zákoutí s osobitou atmosférou. Otázkou zůstává, jak dlouho. Obávám se, že vyklizený dům a vykácená zahrada v ulici U dvora nevěstí pro tuto uličku nic dobrého. Jen pár metrů odtud na konci Šlikovy ulice vyrostlo v posledních deseti letech několik luxusních bytových domů, byly vykáceny stovky stromů, zahrady zastavěny a byty lukrativně prodány. Všechno jde, když se chce i necitlivé zásahy do městského plánování, udělení vyjímek a srovnání minulosti se zemí.

alt Přijeďte se proto raději co nejdříve podívat na shluk opukových stavení s výhledem na město hluboko v údolí. Tento jedinečný ráz někdejší pražské periferie se možná paradoxně podařilo zachovat i díky socialistickým záměrům, kdy celá tato oblast měla skončit srovnaná se zemí, podobně jako sousední čtvrti Buďánka či Střešovičky. Majitelé domků byli připraveni na možné vystěhování a do přestavby a modernizace svých nemovitostí neinvestovali. Mnohé domky se nám tak zachovaly, ale jak přežijí nové tlaky nové doby není jisté.

Dobrou zprávou je záměr obnovit poutní cestu z Lorety do Hájku, kaple podél cesty jsou již sice opravené, před klášterem v Hájku bylo vysázeno lipové stromořadí, ale slibované vyznačení výletní stezky stále chybí.

altaltalt

Článek byl vytvořen 10.04.2007
Design by Michal Bůžek