Místa

krásná, tajemná i zapomenutá,
která neztrácí svého Genia Loci.

Místa Zajímavosti

Středověké městečko

Řepora Středověké městečko Řepora (dříve nazývaná Tuležim) je ukázkou lidové architektury 14.století a navozuje co nejvěrnější představu o tehdejším životě a práci. Je to soukromý skanzen otevřený teprve před pár lety. Parta nadšenců postavila celé městečko v historickém duchu se snahou dodržovat stavební postupy tak, jak byly ve středověku, za použití jen přírodních materiálů. Pokud byly někde nutné hřebíky,tak jedině vlastnoručně kované v místní kovárně.Řepora Městečko Řeporu částečně chrání vodní opevnění se třemi branami. Uvnitř kolem centrálního náměstí pak najdete šest usedlostí s obytnými domy a hospodářskými stavbami, malý kostel, krytou tržnici a tvrz. Za východní branou jsou expozice, které nepatří přímo do města jako šibeniční vršek, posvátný strom a pohanské kultovní místo.

Celé prostředí je věrohodně ztvárněné, zasazené do krásného přírodního koutu na konci Prahy. Díky tomu má místo velmi příjemnou klidnou atmosféru a přitom leží přibližně 1 kilometr od stanice metra Stodůlky, odkud vede modrobílá turistická značka. Regionálně Řepora patří do území městské části Praha ? Řeporyje a tak také druhá přístupová cesta vede z Řeporyjského náměstí podél Dalejského potoka, rovněž po modrobílé turistické značce.

Řepora Nejedná se o skanzen bez života, ale o repliku městečka, které je oživené dobovými postavami a ději. S Řeporou jsou spjati lidé, jejichž koníčkem je středověký život, oblečení, šerm, tanec a stará řemesla, a tak pravidelně můžete během své návštěvy vidět i ukázky různých akcí, či řemesel. Narazíte-li přímo před branou na žebrajícího mrzáka v roztrhaných hadrech, dejte mu pár krejcarů a bez obav vstupte dál.


Článek byl vytvořen 01.01.2008
Design by Michal Bůžek