Místa

krásná, tajemná i zapomenutá,
která neztrácí svého Genia Loci.

Místa Zajímavosti

Usedlosti Hanspaulky

Hadovka Na místě bývalé vinice Serpontky dnes stojí letohrádek Hadovka. Název vznikl počeštěním jména dřívějšího vlastníka Ferdinanda de Serponte (serpens = had), který koupil zpustošenou vinici s lisem po třicetileté válce. K proměně usedlosti v novogotický zámek ovšem došlo až v první polovině 19.století podle návrhu architekta Josefa Niklase. Toto nevšední architektonické dílo je od roku 1948 sídlem kanadského velvyslanectví na adrese Evropská 10/64.

Nedaleko rušné Evropské ulice a dejvického Kulaťáku se nachází ulice Na Vlčovce. Zdánlivě bezvýznamná, tichá ulička a přitom plná historie. Na jižním svahu nad touto ulicí se v 17.století nacházely rozsáhlé vinice a podél této ulice, v přímém sousedství Hadovky, stály známé viniční usedlosti.
Posuďte sami: Na Vlčovce 2 ? Strakovka, Na Vlčovce 4 ? Hercovka , Na Vlčovce 6 ? Vlčovka a Na Vlčovce 8 stávala usedlost Mydlářka, která se ovšem nedochovala kvůli stavbě hotelu Praha.

Strakovka, čp. 14, Na vlčovce 2, Dejvice ? vinice vznikla sloučením vinic na počátku 17. stol. Jedná se o klasicistní jednopatrovou budovu s valbovou střechou s vikýři. Barevná fasáda se sedmi okenními osami je členěna toskánskými pilastry.

Hercovka, čp. 13, Na Vlčovce 4, Dejvice ? původní název vinice, na které vznikla usedlost Hercovka, byl Lichtenberka podle majitele Matějě Lichtenberka. Do dnešní podoby obytné vily podle předloh baroka a klasicismu byla usedlost přestavěna stavitelem Josefem Donátem v letech 1925?26. Památkově je chráněna od r. 1964.

Strakovka

Strakovka

Hercovka

Hercovka

Vlčovka

Vlčovka


Vlčovka, čp. 120, Na Vlčovce 6, Dejvice ? postavena 1855 Janem Wiltschem na pozemcích Hercovky. Wiltsch totiž vlastnil Hercovku od roku 1851 a přilehlé pozemky začal ihned rozprodávat, nakonec prodal i Hercovku a ponechal si jen část pozemků s Vlčovkou, i z těch posléze odprodal 2 pole vlastníku sousední Hanspulky, který na pozemcích vystavěl novou vilu Karlovku.

alt

Tu můžete nalézt na adrese Na Karlovce 1 a dnes je sídlem Ústavu experimentální botaniky. Do této ulice se dostanete po schodech přímo z ulice Na Vlčovce a nahoře nad schody, za rozpadlou zdí je divoká zahrada, hotový Boubín.

alt Nevíme, zda se nejedná o experiment Ústavu experimentální botaniky, ale každopádně je to ráj všech místních dětí, které tady prožívají dobrodružství jako na venkově a podle pozůstatků romantického bazénku se skalním vodopádem to určitě kdysi býval ráj místních obyvatel. Pravděpodobně zahrada zpustlá dlouho nezůstane a již někde klíčí nový lukrativní developerský projekt pro toto krásné místo. Zatím je to ale přesně to, co v našich očích činí Hanspaulku skutečně luxusním rodinným bydlením.

Hanspaulka Kousek odtud v ulici Šárecká 29 se nachází barokní zámeček, který dal jmého celé čtvrti. Hanspaulka byla pojmenována po Hansi Paulovi Hippmanovi, který si zde nechal v 18.století vystavět honosné sídlo s překrásným výhledem na Prahu.

Pokračování viz.Na Staré faře


Článek byl vytvořen 26.09.2007
Design by Michal Bůžek