Místa

krásná, tajemná i zapomenutá,
která neztrácí svého Genia Loci.

Místa Zajímavosti

Milíčovský les

Milíčovský les Přírodní památka Milíčovský les a Milíčovské rybníky leží na katastrálním území obce Újezd, severní část bezprostředně sousedí se zástavbou Jižního Města a nachází se několik set metrů od konečné metra HÁJE. Díky tomu obyvatelům našeho největšího panelového sídliště v ČR je tato lokalita zajisté důvěrně známá.

Ačkoliv Milíčovský les je od roku 1998 součástí zvláště chráněného území ? přírodní památky ?Milíčovský les a rybníky? a vytváří rekreační zázemí pro 80 tisíc obyvatel, mnoho Pražanů do těchto míst nikdy nezavítalo. Rozhodně vás sem nenavede žádný turistický průvodce Prahou a přitom místo klidu a ticha s bublajícím potůčkem nadosah hromadné dopravě může být to pravé ořechové pro nedělní odpoledne.

Milíčovský les Severovýchodní část území je zapsána v rámci programu Natura 2000 jako evropsky významná lokalita. Celková plocha chráněného území je 93 ha. Územím prochází naučná stezka ?Povodím Botiče?, která začíná v Hostivaři u Ekologického centra Toulcův dvůr,alt vede podél přehradní nádrže do Petrovic a dále k bývalému Fantovu mlýnu a podél Pitkovického potoka až do Milíčovského lesa a k Milíčovským rybníkům.

Soustava těchto tří rybníků je lemována rákosovými a ostřicovými porosty, které přecházejí do olšin. V lese pak převažuje lipová doubrava s dubem, lípou srdčitou a hojným keřovým patrem.


Článek byl vytvořen 09.10.2007
Design by Michal Bůžek