Místa

krásná, tajemná i zapomenutá,
která neztrácí svého Genia Loci.

Místa Zajímavosti

Janský a ti ostatní

První pokusy o transfuzi krve byly zaznamenány již v 17. století. Pacienti se po nich někdy uzdravili, ale jindy došlo k těžké nežádoucí reakci a pacienti umírali. Dlouho se nevědělo proč. Až počátkem 20. století tři význační lékaři nalezli téměř zároveň a přitom nezávisle na sobě vysvětlení. Byla to pouhá náhoda ? Možná ne, ale o tom až nakonec.

Janského plaketa Pro nás je z těch tří vědců nejdůležitější doktor Jan Janský (1873 ? 1921). Ten pracoval v psychiatrické léčebně, která byla v bývalém městském blázinci sv. Kateřiny na tzv. ?Kateřinkách? nedaleko Karlova náměstí. Janský se původně chtěl věnovat jinému oboru medicíny, ale i pro psychiatrii byl dobrým přínosem. Měl na svou dobu pár moderních myšlenek. Například začal zaměstnávat nemocné, a tak vznikla na české psychiatrické klinice už koncem 19. století léčba prací. Ve vědeckém výzkumu se snažil najít souvislosti mezi srážlivostí krve a různými psychickými problémy. Tento vztah se neprokázal. Soustavným studiem krevních vlastností svých pacientů ovšem objevil 4 základní skupiny krve.

V listopadu 1906 ve Spolku českých lékařů přednesl referát o svém poznatku učiněném na 3160 ?bláznech?, že totiž lidskou krev lze rozdělit do čtyř skupin které označil číslicemi I. ? IV. Praktickým využitím tohoto objevu se však dále nezabýval a nesmírný význam tohoto objevu u nás nebyl tehdy doceněn.

Ke stejným závěrům by patrně došel i vídeňský patolog K. Landsteiner (1873 ? 1921) , kdyby své pokusy prováděl na tolika osobách. Tento doktor již v roce 1901 prezentoval práci v níž vysvětlil existenci 3 krevních skupin. Své pokusy ale prováděl jen na skupině 21 kolegů a na sobě, náhodou nikdo ze zůčastněných neměl čtvrtý typ krevní skupiny (dnes AB) a tak praktické využití stále pokulhávalo.

V roce 1910 Američan W.L. Moss učinil stejný objev jako Janský. Když se o Janského práci dozvěděl, doplnil svoji práci o tuto informaci a uznal Janského prioritu správné klasifikace. Jan Janský se tedy stal celosvětově prvním objevitelem všech čtyř krevních skupin. Jeho systém byl obecně uznán a začal být uplatňován k zajišťování bezpečných podmínek pro krevní transfuzi. Původní Janského označení bylo pouze nahrazeno velkými písmeny abecedy.

Nicméně Landsteiner za svůj objev dostal v roce 1930 Nobelovu cenu.

A nyní zpátky k otázce z úvodu. Případů, kdy stejný objev učiní zcela nezávisle krátce po sobě různí lidé je více. Může to být něčím ovlivněno ? ( Samozřejmě nemáme na mysli špionáž)

Vysvětlení nám nabízí zajímavá a pro mnohé sci-fi teorie Ruperta Sheldrakea nazvaná ?morfická rezonance?. Tato teorie je nejčastěji dokládána pokusy, že naučí-li se laboratorní krysy na jednom místě nalézt cestu bludištěm, krysy kdekoli jinde na světě se pak totéž učí mnohem rychleji, stejně jako i krystaly nové chemické látky krystalizují na první pokus pomaleji, než na pokus druhý. Tyto pokusy jsou snadno ověřitelné, ale těžko vysvětlitelné.

Rupert Sheldrake svoji teorii vysvětluje takto:

?Morfická rezonance je vliv podobného na podobné, jenž přesahuje prostor a čas. Podobné věci navzájem rezonují na základě podobných struktur či vzorů, především vibračních vzorů aktivity. Chemická látka rezonuje s podobnou chemickou látkou, která již existovala předtím, a je jím ovlivněna. Příslušník určitého biologického druhu, například žirafa, je ovlivněn morfickými rezonancemi vytvořenými jeho předky. Každá žirafa je tedy ovlivňována kolektivní pamětí svého rodu a druhu, a zároveň ji sama ovlivňuje. Všechny organismy jsou podle mne řízeny a organizovány morfickým polem (z řeckého ? ?morphis? ? forma).

Morfické pole je organizačním polem systému. Každý krystal má svůj druh morfického pole, každý tvor má svůj druh morfického pole, a stejně tak má své vlastní morfické pole každý orgán, každá tkáň, každá buňka, každá organela, každá molekula uvnitř těla.

Existují nesčetné hiearchie polí v polích. Celá příroda je vybudována ze systémů v systémech, včetně systémů planet, hvězd atd. Každý tento systém má své vlastní morfické pole, které jej organizuje podle zvyků příslušného druhu. Protože se některé systémy opakovaně vytvářejí již po několik miliónů let, jako je tomu například v přírodě atomu vodíku či krystalu soli, vytvořily vzory, které se opakují natolik dominantně, že se staly efektivně fixními. Chovají se tedy, jakoby podléhaly věčným zákonům."

Tato teorie, kterou jsme jen stručně nastínili, vzbudila velký rozruch a zájem veřejnosti. Uskutečnilo se mnoho pokusů i v přímém televizním vysílání. Zajímavý byl například pokus na jedné katedře filosofie, kde studentům předložili test s řešením křížovky. Předpokládali, že pokud morfická rezonance existuje a funguje, mělo by být snadnější vyluštit křížovku v novinách den poté, co vyšly, než v tentýž den. Podařilo se přesvědčit redakci jednoho deníku, aby poskytla křížovku účastníkům experimentu již den před vydáním a studenti v Nottinghamu byli testováni den před a den po otištění křížovky v Londýně. Současně byli testováni při luštění kontrolní křížovky, která v té době otištěna nebyla. Ukázalo se, že schopnost luštit křížovku, jež vyšla den před tím, byla opravdu vyšší, a to asi o dvacet pět procent.

Nebylo by to i možné vysvětlení objevu krevních skupin třemi nezávislými vědci po sobě, co myslíte ?

Pokud vás téma zaujalo, více najdete v knihách R.Sheldrake ? A New Science of life (Teorie morfické rezonance) a The Presence of the Past (Přítomnost minulostí)


Článek byl vytvořen 28.03.2008
Design by Michal Bůžek