Místa

krásná, tajemná i zapomenutá,
která neztrácí svého Genia Loci.

Místa Zajímavosti

Příběh dvou lékárníků

V našich ?Místech? jste možná našli příběhy dvou malostranských lékáren. Obě dvě byly ovšem mnohem mladší nežli jejich předchůdkyně na Starém Městě. Nejstarší lékárna v Praze byla u nemocnice v Týnském dvoře již v roce 1135. O té ale dobové prameny nic bližšího nezaznamenaly.

V Knize o staré Praze od Jiřího Horáka je poutavě popsán příběh, který vám zde ve zkrácené podobě přiblížíme.

sv.Roch Ve čtrnáctém století již bylo na Starém Městě lékáren několik a bohaté zmínky jsou o lékárně dvou mladých Italů, kterou si otevřeli na Ovocném trhu, v domě nazývaném V ráji. Ten stál na rohu dnešního Malého náměstí a Karlovy ulice.

Starší Angelo zavedl v lékárně novátorský sortiment i přístup. Prodávali nejenom lérarnické zboží, ale také originální pochoutky a curkovinky. Bydleli v Jindřišské ulici a u svého domu pěstovali vše potřebné, co mohlo v našich klimatických podmínkách vyrůst. Mnohé léčivé byliny, které pěstovali, byly v Čechách tehdy zcela neznámé. Angelova zahrada plná vzácných bylin a krásných květin se stala známá i za hranicemi Čech. Angelovu činnost ocenil i král Karel IV., který mu udělil milost od všech daní a dalších poplatků. Angelo se stal dvorní ?apothecarius?, povýšil mezi staroměstské měšťany a byl zvolen i za člena městské rady. Funkci dvorního apotékaře i celý majetek po Angelovi zdědil synovec Ludovicus, tomu pak všichni říkali Lojza apotekář a jejich lékárně U anděla.

Téměř v sousedství lékárny U anděla byla v domě U zlaté lilie další lékárna. Tu spravoval apotekář Tomáš. Bylo to v době plné neklidu a rozbrojů na počátku vlády krále Vladislava II. Do Prahy tehdy přicházeli lidé ze dvora uherského krále Matyáše Korvína, který si dělal zálusk také na českou korunu. Ti požádali lékárníka Tomáše, aby jim opatřil jed, kterým měl být otráven král Vladislav. Apotekář Tomáš souhlasil a vyslal jistého chudého panoše Jiřího Hluchého pro jed až do Benátek. Ten za příslib štědré odměny v Benátkách zakoupil jed tak silný, že pouhé vdechnutí jeho výparů mělo mít pro člověka smrtelné následky. Benátský apotekář se zakoupení velkého množství jedu polekal a pro jistotu o všem informoval představitele svého města. Ti poslali zprávu do Prahy a oba spiklenci pak byli zatčeni.

Lékárník Tomáš jakýkoliv podíl na spiknutí proti králi zapíral tak dlouho, až ve vězení Staroměstské radnice podlehl při výslechu mučení. Jeho posel Jiří Hluchý zemřel ve vězení po požití jedu, který sám koupil a přinesl do Prahy.

Osudy těchto apotekářů tedy nespojují pouze dvě nedaleké lékárny, ale i snaha dodávat zboží českým králům. Pravda, každý z nich měl o dodavatelských službách poněkud jiné představy.


Článek byl vytvořen 09.04.2008
Design by Michal Bůžek