Místa

krásná, tajemná i zapomenutá,
která neztrácí svého Genia Loci.

Místa Zajímavosti

Krannerova kašna

Krannerova kasna

Dnešní Smetanovo nábřeží, bývalo kdysi lemováno ohradami s dřevem a prostými chaloupkami u kterých se sušily rybářské sítě. V souvislosti s výstavbou druhého pražského mostu v roce 1841 ( řetězový most v místech, kde dnes stojí most Legií) bylo rozhodnuto vybudovat spolu s mostem i první pražské kamenné nábřeží. Z míst, kam byla po celá staletí umísťována hlavně jen nečistá a páchnoucí řemesla, nechalo město podle projektu Vojtěcha Lanny vybudovat kvalitní kamenné nábřeží, které mělo sloužit jako vyhlídková promenáda.

Na vzniklém prostranství u nábřeží měl být postaven pomník s kašnou oslavující habsburskou vládu. Smlouvu na pomník, inspirovaný podobným dílem ze 14. století z Norimberku, podepsal architekt Josef Ondřej Kranner a spolu s ním sochař Josef Max. Základní kámen byl slavnostně položen v roce 1845, do stavby pomníku ale zasáhl rok 1848 a tak se závěrečné osazení bronzové jezdecké sochy panovníka Františka I. odehrálo již tiše a nenápadně až v roce 1850. Kvůli změněné politické situaci se uvažovalo i o změně sochy, která měla být umístěna do gotické stély.

Nakonec vše zůstalo při starém a Karel Havlíček Borovský o tom alespoň složil epigram nazvaný novina z Prahy :

Na nábřeží podívat se běž, gotická se na něm staví věž. Okolo ní českých krajů chlouba a ve věži bude ? trouba.

Socha se lidem stala trnem v oku a tak byl František I. na koni po vyhlášení samostatného Československa v roce 1919 z kašny odstraněn. V tisku se tehdy psalo :

Praha bez Habsburků a jejich pomahačů? Konečně Praha nabývá vzhledu ryze národního, českého, kdy poslední pomníky našeho otroctví jsou odstraněny!

Odstraněný originál sochy Františka I. je dodnes uložen v lapidáriu Národního muzea. Po rekonstrukci kašny v roce 2003 byla zpět do stély pomníku umístěna kopie jezdecké sochy císaře Františka I. Byl opraven i složitý přítok vody a kašna se stala opět plně funkční.

Krannerova kasna Kašna, kterou J. Krannerovi pomáhal vytvořit kameník Karel Svoboda, má tvar polygonální nádrže, na jejíchž pilířích stojí figury šestnácti českých krajů. V jejich čele se směrem k řece nachází 17. alegorická postava města Prahy. Výše jsou umístěny alegorické sochy znázorňující činnosti přinášející rozkvět země (vědu, umění, mír, hojnost, orbu, hornictví, průmysl a obchod).

Přívod vody pro kašnu vyřešil J.Kranner se stavitelem nábřeží Vojtěchem Lannou a s mechanikem Romualdem Božkem. Šachta pod spodní částí pomníku, kde bylo umístěno zařízení na čerpání vody, je spojena s podzemní chodbou, která vede do Divadelní ulice.

Krannerova kašna (někdy též nazývána Hold českých stavů), je po letech tedy opět kompletní, funkční a navíc obklopena upraveným parčíkem. Při svých toulkách centrem Prahy se zde můžete na chvíli zastavit a vzpomenout na její příběh plný emocí.


Článek byl vytvořen 16.04.2008
Design by Michal Bůžek