Místa

krásná, tajemná i zapomenutá,
která neztrácí svého Genia Loci.

Místa Zajímavosti

Toulcův dvůr

Toulcův dvůr

Středisko ekologické výchovy hl. m. Prahy v Toulcově dvoře je veřejnosti poměrně dobře známé díky bohaté nabídce zájmových činností a dobré propagaci. Obnovou a zpřístupněním tohoto historického areálu se obyvatelům Prahy otevřela nová možnost pro aktivní trávení volného času. Celý areál je evidovaná kulturní památka ležící na území Městské památkové zóny Hostivař, přičemž nejstarší zmínka o tomto dvoře pochází již ze 14.století.

Pro neziskové ekologické výchovné účely byl objekt vyčleněn již v roce 1992, kdy také došlo k převodu do vlastnictví hl.m. Prahy. Objekt se v té době nacházel ve zcela dezolátním stavu, navíc byl zasažen spoustou necitlivých stavebních úprav z doby, kdy byl ve vlastnictví Státního statku Praha.

Ekologické centrum Toulcův dvůr

V roce 1996 získalo objekt  na základě smlouvy o padesátiletém užívání a správě Sdružení Toulcův dvůr. I přes nasazení nadšených dobrovolníků, objekty dále chátraly a mnohé části stavby byly dále v dezolátním stavu. V roce 2007 tedy bylo započato s celkovými pracemi v rámci projektu Revitalizace Toulcova dvora.

Investice přesahující 27 mil. Kč měla místo přiblížit k původní podobě celého dvora. Ten býval původně gotickou tvrzí se dvorcem, sýpkami, stájemi a stodolou. Dnes je součástí areálu rovněž hospodářský dvůr s chovem koní, ovcí a domácích zvířat. V areálu najdete i vzácné ekosystémy a přírodně zajímavá společenstva. Areál Toulcova dvora je otevřen pro všechny příznivce starých tradic a ekologického myšlení denně od 8 do 18 hod. O pravidelných akcích pro veřejnost získáte bližší informace na stránkách sdružení www.toulcuvdvur­.cz.


Článek byl vytvořen 05.10.2009 a naposledy byl upraven 05.10.2009
Design by Michal Bůžek